Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  Hlavní obsah

  „Vita-Min“ – Život s těžbou

  V Sasku a v Ústeckém kraji je hornictví po celá staletí tradiční činností. Regiony disponují nerostným bohatstvím, konkrétně se jedná o kamenivo, štěrkozeminy, fosilní paliva, rudy a průmyslové minerály. Těžba těchto surovin provozovaná po celá staletí ale zanechala viditelné stopy. Tyto jsou předmětem zkoumání přeshraničního projektu podpořeného z prostředků EU „Vita-Min“. Název „Vita-Min“ (vita lat.: život, min angl. mining: hornictví, důlní činnost) tedy vystihuje téma projektu „Život s těžbou“.

  Podpora

  Förderlogos

  Cíl projektu

  Grundwasserableiter

  Management po ukončení důlní činnosti

  Messboot

  Zachování zdrojů

  Grenzschachtflügel

  Kontakt

  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

  Referat 44: Oberflächenwasser, Wasserrahmenrichtlinie

  Kathleen Lünich

  Telefon: +49 351 892844-20

  E-Mail: kathleen.luenich@smul.sachsen.de

  Aktuální informace

  Dne 18.06.2019 proběhla závěrečná konference českého projektového partnera v Mostě. Přednášky a dojmy z akce naleznete zde.

  Dne 31.01.2019 se uskutečnila 2. odborná konference a také exkurze do Reiche Zeche Freibergu.
  Přednášky a představy o události naleznete zde.

  Krátké video představuje tematické zaměření projektu na Youtube.

  Logos
  zpět na začátek stránky