Hlavní obsah

Projekt

»Vita-Min« je projekt podpořený z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V A – Program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 – 2020. Projekt realizují Saský úřad pro ŽP, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) - Leadpartner, Městský úřad Oelsnitz/Krušné hory (Stadtverwaltung Oelsnitz/Erzgebirge) a na české straně Ústecký kraj. Projektovým územím jsou Lužický hnědouhelný revír (Lausitzer Braunkohlerevier), Černouhelný revír Lugau-Oelsnitz (Lugau-Oelsnitzer Steinkohlerevier), území s těžbou cínu na Cínovci (Zinnbergbaurevier Zinnwald) a na české straně mostecký hnědouhelný revír (Mapa projektového území). Doba realizace projektu je do 31.01.2021.

Karte mit Legende zum Bearbeitungsgebiet des Projektes
Logos der Förderer
zpět na začátek stránky