Hlavní obsah

Cíle

Projekt Vita-Min si vytyčil cíl identifikovat zátěže ve vodních útvarech způsobené aktivní, sanační a také historickou důlní činností a z nich vyplývající konflikty a vyvinout strategie na jejich řešení na regionální a přeshraniční úrovni.

Hlavní cíle projektu jsou:

  • Přínos k realizaci Vodní rámcové směrnice
  • Zlepšení a zajištění přirozených podmínek pro život
  • Organizace a realizace kampaní měření
  • Zlepšení kvality vody a stavu spodních a povrchových vodních útvarů v sasko-českém příhraničí
  • Využití synergií přesahujících hranice zemí 
  • Přeshraniční transfer a rozšiřování vědomostí

Výsledky projektu se zaměřují především na následující cílové skupiny:

  • regionální správní instituce/úřady jako okresy, báňské a zemské úřady a ministerstva pro oblast vodní hospodářství a životní prostředí
  • firmy, odborné a výzkumné instituce/vysoké školy zabývající se tématy nebo jednotlivými aspekty důlní činnosti
  • další aktéři v oblasti vodního hospodářství 
  • místní obyvatelé

Tyto cílové skupiny budou aktivně zapojeny do realizace projektu, zvláště v rámci opatření publicity, vzájemné výměny zkušeností, transferu vědomostí a partnerské spolupráce. Přispět mají také při etablování dlouhodobého využívání výsledků projektu v regionu.

Vlivy těžební činnosti na ekosystém
Vlivy těžební činnosti na ekosystém 
Logos der Partner
zpět na začátek stránky