Hlavní obsah

Zdroje šetřící principy

Scheibe See
Jezero „Scheibe See“  © LfULG

V průběhu posledních desetiletí se rozvinulo pochopení v tom smyslu, že je lepší negativním vlivům na životní prostředí způsobeným těžební činností včas předcházet, než tyto pak odstraňovat. Realizaci záměrů je potřeba navrhnout pokud možno s ohledem na trvalou udržitelnost. Chránit vodní zdroje a toky a životní prostředí je nutné již v době plánování a těžby surovin. V bývalých těžebních revírech vhodná sanační opatření minimalizují již vzniklé zátěže.

Jedním z přístupů v rámci projektu Vita-Min je snaha pomocí hornicko-historických analýz vysledovat vliv odvodňování na kvalitu a kvantitu vody a jaké následky z toho lze odvodit. Za pojmem „zdroje šetřící principy“ se skrývá řada rozmanitých průzkumů, jedná se o studie a analýzy, monitoring a inovace.

Logos Projektpartner
zpět na začátek stránky