Hlavní obsah

Workshop II

dveře © LfULG

Dne 19.03.2018 se uskutečnil II. Workshop v regionálním hornickém muzeu "Am Marienschacht" v obci Bannewitz. Hlavním tématem akce byla "Těžba uhlí v Sasku" a deklarovaným cílem výměna zkušeností s omezeními a výzvami při odvodňování a zajištění kvality vody v hnědouhelných revírech. Byli pozváni vybraní zástupci těžebních společností, veřejné správy a vědy, jak ze saské, tak i české strany.

Česká strana prezentovala stav a výsledky monitorování vody v Mostecké pánvi, analýza makrozoobentosu jako ukazatele kvality vod na území rekultivovaných výsypek. Na německé straně byl prezentován monitoring stařinových vod v Lužici, výsledky rozsáhlého hydrogeologického modelování v Lipsku a zároveň shrnut návrh konceptu velkoprostorového modelu v Lužici.

Následná diskuse zahrnovala otázky, jak by mohla přeshraniční spolupráce dále pokračovat. Kromě toho zde byly diskutovány návrhy budoucích opatření k zlepšení dlouhodobého vodního režimu a zajištění jeho kvality.

Dojmy

Program

Prezentace

Logos vom europäischen Förderprogramm, dem sächsisch-tschechischen Kooperationsprogramm und vom Projekt Vita-Min
zpět na začátek stránky